9 Sierpnia 2019 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

9 Sierpnia 2019 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

Szukając odpowiedzi..

Rozmawiałem dziś z Wiatrem
By przestał mnie chłostać samotnością
Skrzydłami zaś swymi, dreszcz wywoływać

Rozmawiałem dziś z Ogniem
By żar w mym sercu w pożogę nie zmienił
A myśli krnąbrne płomieniem wysmagał

Rozmawiałem dziś z Wodą
By wciąż życiodajną mi była
Swe krople uważnie w usta sączyła

Rozmawiałem dziś z Ziemią
By smakowitym plonem mnie uraczyła
Na koniec tego biegu – spokojem otuliła

Rozmawiałem dziś z odbiciem swego Cienia
Pytając o granice ludzkiego umęczenia..

Zewsząd milczenie – ani chwili olśnienia…

ENGLISH

Looking for an answer…

I asked the Wind today
To stop lashing me with loneliness
And causing chills with his wings

I asked the Fire today
To not change my heart’s embers into a blaze
And lash flame at my wayward thoughts instead

I asked the Water today
To still be life-giving
And carefully seep her drops into my mouth

I asked the Earth today
To provide tasty produce
At the end of this race – to bestow the calm

I talked to my Shadow’s reflection today
And asked about the limits of human weariness

Silence from everywhere – not a stroke of illumination…

1 thought on “9 Sierpnia 2019 /Audio”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top