9 Lutego 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

9 Lutego 2020

Podziel się z innymi

Polski

Kiedy budzą się wspomnienia
Czas miniony odtwarzając
W Twoich myślach gości lekkość
Czasem sprawy tak się mają…

Kiedy budzą się wspomnienia
Z cyklu czasu pozyskane
W Twoich oczach łzy bądź uśmiech
Czasem sprawy tak się mają …

Kiedy budzą się wspomnienia
Z Twych pokładów świadomości
Stary zapach w nozdrzach czujesz
Czasem sprawy tak się mają …

Kiedy budzą się wspomnienia
Serce Twoje – strażnik uczuć
Ściskiem w piersiach o nich mówi
Czasem sprawy tak się mają …

Kiedy budzą się wspomnienia
Duszę Twoją rwąc na strzępy
Zaakceptuj ich istnienie
Będą Twoim wypełnieniem….

русский

Когда пробуждаются воспоминания
Время прошедшее открывая
В Твоих мыслях гостит легкость
Иногда все вот так…

Когда пробуждаются воспоминания
Из цикла времени полученные
В Твоих глазах слезы или улыбка
Иногда все вот так…

Когда пробуждаются воспоминания
Из Твоих слоев сознания
Старый запах в ноздрях учуешь
Иногда все вот так…

Когда пробуждаются воспоминания
Сердце Твое – хранитель чувств
Сжимающейся грудью о них сообщает
Иногда все вот так…

Когда пробуждаются воспоминания
Душу Твою рвут на клочья
Прими их существование
Будут Твоим исполнением…

English

When memories arise
Replaying the bygone times
In Your thoughts only lightness
So it happens sometimes…

When memories arise
Acquired from the cycle of times
In Your eyes tears or laughter
So it happens sometimes…

When memories arise
From the layers of Your consciousness
An old smell touches Your nostrils
So it happens sometimes…

When memories arise
Your Heart – the guard of feelings
Speaks of them by tightening the chest
So it happens sometimes…

When memories arise
Tearing Your soul apart
Do accept their being
They will be Your filling…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top