8 Września 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

8 Września 2018

Podziel się z innymi

Polski

Stawiając miłość na szalę wraz z Pragnieniem
Nieświadomie, własnej woli skinieniem
Ważysz tym samym to co niemierzalne
Czyniąc swemu sercu szkody nieodwracalne

Czy Miłość co przyszła, warta jest poświęcenia
Sprzeczną będąc z Twoją koncepcją istnienia ?
Czy Miłość uzna to za naturalne
Że Pragnienia zdają się być bardziej namacalne..

Czy koncept Stwarzania przewidział ten dylemat
Wielu istnieniom pisząc taki poemat?
Jak głęboko trzeba sięgnąć w głąb siebie samego
By zrozumieć, że Miłość jest początkiem wszystkiego….

ENGLISH

Putting love on the scales with the Yearning
Unconscious nod of Your own will
Weigh what cannot be measured
As if Your heart had never been treasured

Is Love that came worthy of sacrifice
When it’s contradicting Your concept of life?
Will Love see it as natural
That desires seem to be more touchable…

Has the concept of Creation foreseen this dilemma
When writing such a poem for many a millennia?
How deep does one need to look inside
To find out that Love is the beginning of mankind…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top