8 Stycznia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

8 Stycznia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Między jawą a snem
Między życiem a śmiercią
Serce swe dzierżysz w ręku
Broniąc tych co kochasz
Zadając innym razy na oślep
Bezmyślnie……

Między jawą a snem
Między życiem a śmiercią
Rozumem pragniesz pojąć istnienie
Wśród stosu półprawd
Piszesz własną księgę
Rozmyślnie….

Między jawą a snem
Między życiem a śmiercią
Dusza umyka twym dłoniom
Nienamacalnie
Zdajesz się dotykać gwiazd
Daremnie….

Między jawą a snem
Między życiem a śmiercią
Stoisz wśród zgiełku emocji
Spragniony ciszy
Z samym sobą w jedności
Skutecznie….

English

Between reality and dream
Between life and death
You wield Your heart in Your hand
Defending the ones You love
Striking blows to others blindly and
Thoughtlessly

Between reality and dream
Between life and death
You wish to understand existence with Your mind
In the pile of half-truths
You write Your own book
Thoughtfully

Between reality and dream
Between life and death
The soul slips away from Your hands
Intangibly
You seem to be touching the stars
Pointlessly…

Between reality and dream
Between life and death
You’re standing in the tumult of emotions
Thirsting silence
In one with self
Finally…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top