8 Sierpnia 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

8 Sierpnia 2018

Podziel się z innymi

Polski

NOC
Cichy oddech unosi pierś Twoją
A Sen w zachwycie pieści Twe ciało
Nie zazdrość, lecz dumę we mnie wzbudza
Bo wiem żeś Jego muzą ukochaną..

DOTYK
Wibruje uczucie oddania
Nasze ciała splecione w uścisku
Eksplodujemy doznań tęczą
Bledną gwiazdy – pozbawiamy je namiętności

PORANEK
Nie mogę zasnąć, gdy tak spisz odkryta
Słoneczny promień muska Ciebie wstydliwie
Twa skóra jest tylko miłością okryta
Swym urokiem pieścisz zmysły – niewątpliwie

Na zawsze już będziesz moją… tylko wyśnioną ?

ENGLISH

NIGHT

A silent breath rises Your breast
And a dream caresses Your body delightfully
Not jealousy but pride it ignites in me
Because I know You’re his beloved muse

 TOUCH

A feeling of commitment vibrates
Our bodies intertwined in an embrace
We explode with the rainbow of sensation
The stars pale – we deprive them of passion

MORNING

I can’t fall asleep when You sleep uncovered
A ray of sunshine brushes You timidly
Your skin is but love covered
With Your charm You caress senses – undoubtedly

Forever You’ll be mine – in a dream only?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top