8 Marca 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

8 Marca 2020

Podziel się z innymi

Polski

 

Usta co obleczone złym słowem
Raz po raz ofiary smagają
Śmiercionośne razy zadają
Towarzysze dnia i mroku
Budują świat od wewnątrz
Zewnętrze wstydem okrywając

Powstrzymaj dłonią usta
Nim wzniesie się ich ziarno
Serca żar w popiół je obróci
Myśli piołunowe ziemia pochłonie
By ich gorzki, srogi plon 
Nigdy blasku słońca nie zaznał

Złe słowa, wieczny ból przynoszą
Brzmiąc w teraźniejszości
Przyszłości zamęt gotują
Stając się przeszłością
Mur obojętności strachem formują
Strzeż się zatem… swych własnych

 

 
 

Русский язык

Губы с плохим на них словом
Снова и снова жертв порют
Смертельные пораженья наносят
Спутники дня и тьмы
Строят мир изнутри
Извне покрывая стыдом

Попридержи рот рукой
Прежде восстает их семя
Сердца тепло в пепел их превратит
Мысли полыни земля поглотит
Это их горький, тяжелый урожай
Никогда он не знал сияния солнца

Плохие слова, вечную боль приносят
Звуча в настоящем
Готовят будущего хаос
Становясь прошлым
Стену безразличия страхом формируя
Остерегайся поэтому… своих собственных

ENGLISH

The mouth which is clothed in evil words
Lash at the victims time and time again
Inflict fatal wounds
The companions of day and darkness
Build the world from within
Covering the outside in shame

Stop the mouth with Your hand
Before their seeds grow
The heart’s heat will turn them into ash
The earth will consume wormwood thoughts
So that their bitter, harsh harvest
Never know sunshine

Evil words bring never-ending pain
Sounding in the present
They stir confusion for the future
Becoming the past
With fear they form the wall of indifference
Beware then… of Your own

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top