8 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

8 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

Patrząc w Twe oczy, choć powiekami okryte
W śnie utulone, widzę w nich głębie
Gdzie Miłość znalazła bezpieczną przystań
Ona skrywa się za firankami Twych rzęs

Patrzę kiedy śpisz, niesiona marzeniami
Wtedy, cichutko wtapiam się w przestrzeń
Chcąc być świadkiem ich spełnienia
Tam gdzie doczesność jest mitem
A Wolność ideałem każdego wcielenia

Patrzę na Twe usta, nieme podczas snu
Teraz w lekki uśmiech przyozdobione
Chcąc być powodem tegoż wspomnienia
Zamykam oczy, kładąc się do snu….

English

Looking into Your eyes wrapped with eyelids and
Deep into a dream, I see depth
Where Love found the safe haven
She is hiding behind the curtains of Your eyelashes

I’m watching when You’re sleeping, carried away by dreams
Then quietly I blend into the background
Wanting to witness their realisation
Where worldliness is a myth
And freedom the ideal of every incarnation

I’m looking at Your lips, silent while You’re asleep
Decorated with a light smile now
Wanting to be the reason for this memory
I close my eyes drifting off…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top