8 Grudnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

8 Grudnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

W wieczornej tafli jeziora
Księżyc – Nadzorca Dusz
Fałszywym blaskiem majestat objawia
Po wielokroć sen przerywa
By wydrzeć człowiekowi moc..

Oto Ten, co przyciąga w otchłań
Srebrem na pozór malowaną
Własnie tam, senne marzenia
Kresu sięgają bezpotomnie
Pozbawione pierwotnej siły..

W porze dnia, skryty za Słońca blaskiem
Zadowolony z człowieczej słabości
Ukazuje swe zwierzchnictwo
Wabiąc do okazywania uległości

Zwrócony swym jasnym obliczem
Teatr przypływów urządza o świcie
Drwiąc z ludzkiej bezsilności
Ciemną stronę swego istnienia
Skrywa w czeluściach materii….

Nie daj się zwieść.

English

In the evening sheet of the lake
The moon – the Overseer of Souls
Reveals Its glory with a false glow
Interrupts dreams over and over
Just to tear at a man’s might

Here’s One which attracts into the Abyss
With a silver painted falsity
Here’s where the dreams
Reach the edge with no issue
Stripped of their primal power

By day, hidden behind the Sun’s light
Content with a man’s weakness
Shows its authority
Luring to compliance

Turned with Its bright face
At dawn organises the theatre of tides
Mocking human helplessness
It hides the dark side of its
Being in the depths of matter…

Don’t let It fool You.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top