7 Października 2019

Polski

Moja miła i Ty mój miły

Wyście legendą przeszłych pokoleń
Co w szczęku stalowych rydwanów
Krwią i znojem drogę Wam torowali

Moja miła i Ty mój miły

Wyście zwieńczeniem Miłości
Co w milionach serc trwały ślad wypala
A męskie ciała w życiodajną rosę wyposaża

Moja miła i Ty mój miły

Wyście marzeniem matek co pod sercem
Nowe Życie noszą wytrwale
Niepowstrzymanych w miłości,
Bezwzględnych w swym przetrwaniu
Byście dziś istnieć mogli…

Moja miła i Ty mój miły

Wyście zrodzeni z Tych,
Co pochodnię prawdy noszą,
By oświetlać Wasz szlak
Pełen zakamarków uczuć…

Moja miła i Ty mój miły

Wasza siła to ból, radość i śmierć
Wasze istnienie – pięknym Rodu dziełem
Nie sądźcie tych co odeszli
Tym co według słów nic nie warci – pokłon teraz oddajcie…

Moja miła i Ty mój miły

Kochajcie siebie i tych co z Was utkani
Ornamentem i zwieńczeniem jesteście
Pokoleń wybrańcy, w mądrości szaleńcy
Dajcie się pociągnąć sile wyobraźni….

Wasz Ród – zapewnia o swej miłości..

ENGLISH

My Beloved and You- my Beloved

You are the legend of past generations
Who, in the clash of steel chariots,
Paved the way for You with blood and toil

My Beloved and You- my Beloved

You are the culmination of Love
Which burns a permanent mark in millions of hearts
And supplies men’s bodies with life-giving dew

My Beloved and You- my Beloved

You are the dream of mothers, who persistently
Carry New Life Under their hearts
Unstoppable in Love,
Relentless in their survival
So that You could exist…

My Beloved and You- my Beloved

You are born of those
Who carry the torch of truth
To light the Path
Full of nooks of emotion

My Beloved and You- my Beloved

Your strength is pain, joy and death
Your existence but a beautiful work of Your Ancestors
Don’t judge those who are gone
To those who are worthless according to the words – bow…

My Beloved and You- my Beloved

Love Yourself and those weaved of You
You are an ornament and a culmination
The generation’s chosen ones, insane in their wisdom
Let the power of Your imagination pull You…

Your Ancestors assure You of their Love…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top