6 Marca 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

6 Marca 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

 

Oto dojrzałem dziś miłość
W kroplach Twoich łez
Szumie myśli wodospadu
Granitowe Twe serce
Łagodnością teraz obmywa 
Byś skruszał w zaciekłości
Poskramiania nurtu Życia

Oto dojrzałem dziś miłość
W ramionach zanurzoną
Obdarzona mądrości mocą 
Granitowe Twe serce
Namiętnością słów formuje
Byś ran już nie zadawał
Własnemu istnieniu

Oto dojrzałem dziś miłość
Nigdy nie poskromioną
W świetle księżyca
Granitowe Twe serce
Prześwietla blaskiem duszę
Byś w labiryncie zdarzeń
Innym szlak rozjaśniał
Nieprzerwanie….

  

 
  

Русский язык


Это я видел сегодня любовь
В каплях Твоих слез
Шуме мыслей водопада
Гранитное Твое сердце
Нежностью тепер омывает
Чтобы ты рассыпался в ярости
Укрощение течения Жизни

Это я видел сегодня любовь
В руках погружённую
Одаренную мудрости силой
Гранитное Твое сердце
Страстью слов создает
Чтобы больше не причинял ран
Собственному существованию

Это я видел сегодня любовь
Никогда неукротимую
В лунном свете
Гранитное Твое сердце
Подсвечивает блеском душу
Чтобы в лабиринте событий
Другим дорогу объяснял
Непрерывно…

ENGLISH

And so today I noticed love
In the drops of Your tears
The hum of the cascade of thoughts
Your granite heart
Is washed with gentleness now
So You will brittle the ferocity
Of taming the current of Life

And so today I noticed love
Immersed in Her arms
Gifted with the power of wisdom
Your granite heart
Forms with the passion of words
So You won’t inflict wounds
To Your own being

And so today I noticed love
Never tamed
In the moonlight
Your granite heart
Shines through the soul
So that You’d light others’ paths
In the maze of events
Endlessly…

4 thoughts on “6 Marca 2020 /Audio”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top