6 Grudnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

6 Grudnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Oddaj pokłon, Tobie samemu należny
Za wejście w czas, co Ziemie trudną czyni
Nie szukaj tych drogowskazów
Co w kultach jednostek – miłowanie sprzedają

Oddaj pokłon, Tobie samemu należny
Za piękną Duszę, tkwiącą głęboko
Co złotą nicią łączy inne miriady
We wszechwiedzy – Tyś ogniwem stwarzania

Oddaj pokłon, Tobie samemu należny
Za dumę przetrwania, co Ród Twój wypełnia
Choć zniewolony – wciąż jesteś Ogniem
Mową i myślą – piękno wokół wypalasz…

Oddaj pokłon, Tobie samemu należny
Stając twarzą w twarz z Istnieniem
Co na skroniach Twych, siwy ślad zaznacza
Lecz tylko ciało ma w posiadaniu

Oddaj pokłon temu – kim dziś jesteś
Człowieku…

English

Bow to Yourself, rightfully so
For entering the times which makes Earth difficult
Don’t look for these guideposts
Which sell loving in personality cult

Bow to Yourself, rightfully so
For a beautiful Soul residing deep
Which, using a golden thread, connects other myriads
In the omnipotence – You are the link in the creation

Bow to Yourself, rightfully so
For the pride of survival that fills Your lineage
Though enslaved You’re still the Fire
With Words and Thought You burn beauty everywhere

Bow to Yourself, rightfully so
For standing face to face with the Existence
Which leaves a grey mark on Your temples
But it’s only the body It possesses

Bow to who You are today
– Man…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top