5 Lutego 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

5 Lutego 2020

Podziel się z innymi

Polski

A teraz spójrz, oto miłowanie
Wschodzące niczym słońce
Czerwień pulsująca światłem
Nieprzerwanie…

A teraz proszę, otul się miłością
Schowaj twarz w ramionach
Twój oddech, z miłowania oddechem
Jednością się stanie…

A teraz miły, śpij w miłowaniu
Subtelnym wymiarze innego świata
Gdzie gwiazdy ukłony ślą żarliwe..
Śnij o Miłości, niech trwa Twój sen

A teraz wstań i trwaj w miłowaniu
Świadomy blasku co Ciebie wypełnia
Przekornym bądź, wobec rzeczy Systemu
Miłowaniem, krusz stare piedestały….

русский

Теперь посмотри, это любящая
Восходящая как солнце
Краснота пульсирующая светом
Постоянно…

А теперь, пожалуйста, окутайся любовью
Спрячь лицо руками
Твое дыхание, с любящим дыханием
Превратится в единство…

А теперь мило, спи в любви
Тонком измерении другого мира
Где звезды поклоны шлют горячие..
Пусть Любовь снится, пусть сон Твой длится

А теперь встань и пребывай в любви
Осознавая сияние которое тебя наполняет
Противоречивым будь, к вещам Системы
Любовью, круши старые пьедесталы….

English

And now look- here is the loving
Rising like a sun
The red pulsating with light
Incessantly…

And now I ask- wrap Yourself with love
Hide Your face in Your arms
Your breath together with loving’s breath
Will become one…

And now, Beloved, sleep in the loving
The subtle dimension of another world
Where stars bow fervently
Dream about love, let Your dream last

And now stand up and persevere in loving
Aware of the glow that fills You up
Be contradictory towards the rules of the System
With loving crumble the old pedestals…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top