5 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

5 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

A jeżeli idąc ścieżką kamienistą
Stąpasz po łzach co granitu postać przybrały
Znajdziesz choć chwilę by sobą pozostać
Dać spocząć stopom w wysiłku stwardniałym?

Matka Ziemia zielony dywan Tobie ściele
Lecz Ty nie widzisz piękna łąk kolorowych
Na koniec szczęścia własnego polujesz
Gdyż źródła emocji jeszcze nie pojmujesz

Obuty w stalowy uścisk zniewolenia
Wysiłkiem wielkim zdobywasz szczyty
W twej wyobraźni zdają się być ogromne
Możesz je zdobyć – małym krokiem zrozumienia

To z braku Miłości wszystko zanika
Twardnieją łzy, także radość przemija
Bo z braku Miłości, Twa wędrówka traci sens
Zaś życie jawi się jako zły sen…..

English

What if walking on the stony path
You’re stepping on tears made into granite
Will You find a moment to stay within Yourself
And allow for rest to Your feet hardened by effort?

Mother Earth makes out green blanket for You
But You won’t see the beauty of colourful meadows
Hunting the end of Your happiness
You can’t grasp the source of emotion

Shod in the steel embrace of captivity
With great effort You reach the summits
In Your imagination they seem massive
Yet You can reach them with a small step of understanding

It’s lack of Love that makes all wither
Tears harden, joy passes
Because lack of Love makes Your journey worthless
And Life seems like a bad dream…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top