4 Września 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

4 Września 2018

Podziel się z innymi

Polski

Harmonia uczuć skrzy w Tobie przecudnie
Przestrzeń nie traktuje Cię już samolubnie
Wznosisz się ponad bramy ludzkich ograniczeń
Czujesz potęgę myśli – jesteś Wielkim Budowniczym

Pragnienia swe, myśli, zamknij w kuli światła
Od tej chwili jesteś władcą swego jutra
Masz wielką moc niesienia zmian na lepsze
Działaj zatem wtedy, gdy jest to konieczne

Oddechem pracuj, poczuj energii przypływ
Jesteś częścią Stwórcy – obrazem w Nim samym
W Twoim słowie drzemie moc tworzenia
Tym samym docierasz do Korzenia Istnienia

Potęgą podświadomości wysyłaj sygnał Stwórcy
Poproś go o umysł jeszcze bardziej twórczy
Podlewaj swój zapał codziennym z Nim kontaktem
Wtedy dobre zmiany staną się faktem!

ENGLISH

The harmonies of feelings sparkle in You wonderfully
The space does not hold You selfishly
You rise beyond human conditioning
You feel the power of thought- You are the Great Maker

Your thoughts and desires lock in the ball of light
From now on You are the master of Your tomorrow
You have great power to change things for the better
Act then, when it is required

Work with the breath, feel the surge of energy
You are part of the Creator – an image in Himself
In Your word lies the power of creation
Thereby You reach the Essence of Existence

By the power of subconscious signal to God
Ask Him for mind even more creative
Water Your eagerness with daily communication
Then good change will become reality, not imagination!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top