4 Sierpnia 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

4 Sierpnia 2018

Podziel się z innymi

Polski

Twoje ciało skrywa tajemnicę
Istotę duchową , pełną dobrej woli
Twoje ciało skrywa czystą miłość
Ukrytą w cieniu ziemskich ograniczeń

Twoje serce – daj mu czas
By zrozumiało sens wspólnego istnienia
Ono wtłoczy w Twą Duszę
Poznanie tego co umyka oczom
Nauczy kochać czystą miłością
Rozkoszować się każdą ziemską chwilą

Teraz

Właśnie nadchodzi czas poznania
Mrok już drży, światłość go przeraża
Dzień za dniem, noc za nocą
Niezrozumienie zamyka swą paszczę

Ono zniknie niebawem….

ENGLISH

Your body keeps a secret
A spiritual being replete with good will
Your body shelters pure love
Hid in the shadow of human limitation

Your heart – give it time
To understand the meaning of co-existence
It will imprint into Your Soul
The knowing of that which escapes the eyes
It will teach you to love with pure love
To delight in every worldly moment

Now

Comes the time of knowing
The darkness already shaking, the light terrifies it
Day after day, night after night
Un-knowing shuts its face

Soon, it’ll be gone…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top