4 Kwietnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

4 Kwietnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Promienie słońca łagodnie pieszczą zmysły
Jestem w chwili gdy oddalam niechciane troski
Tu i teraz trwam w błogostanie
Moje ciało jest lekkie, wiruje delikatnie
Raz w lewo, raz w prawo
A dreszcz poznania głębokich prawd Wszechświata
Przenika mnie na wskroś – Moc tkwi we mnie

Wybudzona teraz – leniwie się przeciąga
Mruga do mnie kryształowym okiem
Skrzy światłem co serce napełnia umiłowaniem
By w każdym jego uderzeniu pulsowała potrzeba
Poznawania siebie samego

Jestem zwieńczeniem większego planu 
Oczami Duszy, mądrością Rozumu widzę wyraźnie
Choć mam zamknięte powieki – to przyjazny mrok
Dla Ciemności przeciwwagą się staje

Czuję jak pękają blokady w moim sercu
Kruszeje skorupa co ciało spowija
Niczym młoda roślina gdy światła potrzebuje
Wynurzam się i uśmiechem przestrzeń ożywiam

Jestem Twórca własnego siebie
Balansem prawdy i niedowierzania
Wiem, że świat fałszywy jest z uwikłania
Odczuwam przeto potrzebę – Miłości dawania
ENGLISH

The rays of sunshine softly caress my senses
At this moment I dismiss unwelcome concerns
Here and now I last in bliss
My body is light, whirling gently
Once left, once right
And the thrill of knowing the deep truths of the Universe
Permeates me through and through- the Power is within me

Awaken now – it spreads lazily
Winks at me with its crystal eye
Sparkling with light that fills heart with loving
So that in its each beat a need
To know oneself pulsates

I am the climax of the bigger plan
With my Soul’s eyes and wisdom of the Mind I see clearly
Even though my eyes are closed – it’s a welcome gloom
And I become the counterweight for the Darkness

I feel how blockages in my heart crack
A shell that enfolds my body crumbles
Like a young plant when in need of light
I emerge and enliven the space with a smile

I am the Creator of myself
The balance of truth and disbelief
I know that the World is false due to entanglement
Hence I feel the need to share Love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top