31 Maja 2021/ Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

31 Maja 2021/ Audio

Podziel się z innymi

Polski


Głupcze, wierzysz w wolność ciała, gdy o Twą duszę grają
Rozproszonyś w sobie, tysiącami lat kłamstw i fałszu
Zaprawdę tożsamości własnej poznać godzien nie jesteś?
We mgle nieświadomości zanurzony, ockniesz się na moment
By ochoczo do szerszej klatki w pokłonach się wsunąć pokornie..

Wiara w mądrość innych zgubę niesie, albowiem ich łupem jesteś
Żaden to łowca z Ciebie mój miły, gdyś batem zakazów sieczon
Wszystek oddałeś swego Rodu dorobek, wygód-popiół celebrujesz
Z ogłuszonym sercem a i rozumem wyłączonym, życiem kierujesz
Idź zatem w przepaść,lecz pierwej zadbaj o tych co patrzą i czują

Jakąż to prawdę nosisz w sobie dziś mój drogi?
Ileż jest Ciebie w Tobie, a ilu innych w Twym wnętrzu..
Może Tyś jeno substytutem własnym, tyle żeś mizernym bardzo
Własne wartości człowiecze, za bezcen kuglarzom oddałeś…
Tak, w szerszej klatce bardziej się rozpędzisz głupcze…
Myślisz że warto?

English

You fool, Your faith lies in the freedom of the body, but when they play
For Your soul, You’re scattered within with a thousand years of lies and falsity
Are You truly not worthy to know Your own identity?
Immersed in the unconscious daze, You’ll wake up for a moment
Only to obediently slip into a bigger cage while bowing deeply

Faith in the wisdom of others is doom-laden as You’re their prey
You’re no hunter, dear, because You’re lashed with restrictions
You gave all Your family’s possessions away celebrating the ashes of comfort now
With Your heart deaf and reason turned off You lead Your life,
Go into the abyss then, but first care for those who see and feel

What truth do You hold today, dear?
How much of You is there in You, and how much of others…
Perhaps You’re just an imitation of Yourself albeit so mean
Your own values bargained away to some carnie…
Yes, You will gain speed in a wider cage, fool…
You think it’s worth it?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top