31 Lipca 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

31 Lipca 2019

Podziel się z innymi

Polski

One są jak krople deszczu, pędzą na spotkanie Ziemi
W jednej kropli – Miłość skrzy czerwienią
W drugiej Lęk – w wibracje wprawia swe siostry
Mkną ku Twemu sercu – nieubłaganie..

Krople Emocji – życiodajnym Świata darem
Gdy ich miękkość – miłowania wzrostu daje
Niszczącą siłą dla Twego serca się stają
Gdy wodospad nienawiści w Twój umysł wlewają

Krople emocji – są jak lustro kryształowe
Co w każdym dniu odbiciem Twej Duszy się staje
Lustrem co nie chce być sobą
Gdy Twą nienawiść z odrazą gromadzi..

Jedna kropla miłości – czarę goryczy przelewa
Lustrzane odbicie napawa radością
W swym odbiciu, w kropli zrozumienia
Twój Swiat znajdzie kryształ ukojenia..

ENGLISH

Like drops of rain they rush to meet the Earth
In one – Love sparkles in red
In the other Fear – sends their sisters into vibration
They aim for Your heart – relentlessly

Drops of Emotion – life-affirming gift to the World
While their softness gives rise to loving
They become a detrimental power for your heart
When they pour a waterfall of hatred into Your mind

Drops of emotion – they are like a crystal mirror
Every day becoming a reflection of Your Soul 
A mirror which won’t be itself
When it accumulates Your hatred with disgust

One drop of love – is the final straw-
Fills the reflection with joy
In its reflection, in a drop of understanding
Your World will find a crystal of solace…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top