31 Lipca 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

31 Lipca 2018

Podziel się z innymi

Polski

Głęboko w nas – ukrył Stwórca prawdę
O nas samych, kim jesteśmy
Zatopieni w nurcie własnych spraw
Tylko na moment łapiemy oddech

Wynurzając się ponad powierzchnie ograniczeń
Nasza Dusza odzyskuje Boskie światło
Drogowskazem wówczas jest
Budząc w nas pragnienie Miłości

Jak zorza w noc polarną, nadaje kierunek
Zmusza serce do szybszego bicia
Świadoma bycia Czystą Energią
Nadaje sens ciału fizycznemu

To stan Wyższej Świadomości
Trwaj w nim – byś nie zaznał myśli zwątpienia

Tą drogą podążaj, Człowieku….

ENGLISH

Deep inside us the Creator hid the truth
About us, who we are
Buried in the current of our affairs
Only for a moment do we catch our breath

Upon surfacing the layer of limitation
Our Soul regains Divine light
Becoming the guideline and
Awakening inside us the desire for Love

Like aurora in perpetual night it shows direction
Forces the heart to a quicker pace
Aware of being Pure Energy
Gives meaning to a physical body

It’s a state of Higher consciousness
Stay there – so you don’t have any doubts

That’s the path to follow, Man…

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top