30 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

30 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

Wiedz, żeś z Substancji stworzony
Gdzie Dusza, Ciało i Rozum
Splecione są w jedność
Wiedz, żeś z Substancji zrodzony
Co Wszechświat wypełnia złotym Polem
Wiedz, żeś z Substancji złożony
Bezgranicznie wolnej
W Miłości przejawianiu
Wiedz, żeś z Substancji esencji
Co smak Twym doznaniom zawdzięcza
Wiedz, żeś z Substancją zespolony
Tyś początkiem i końcem
Własnego Istnienia….

English

Know that You are made of Matter
Where Mind, Body and Soul
Are interwoven
Know that You are born of Matter
Which fills the Universe with golden Field
Know that You are made of Matter
Implicitly free
In Love manifestation
Know that You’re of Matter’s essence
Which owes You the flavours of its experiences
Know that You are one with Matter
You are the beginning and the end of
Your own existence…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top