30 Czerwiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

30 Czerwiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Zejdź wędrowcze w dolinę serca
Wierne siedlisko Duszy Twojej
Odkryj skarby dawnymi czasy ukryte
By wartość życia mierzalną być mogla

Głazy wspomnień ciężkich jak łza
Polne kwiaty w lubowaniu rozkwitłe
Oto łąki zmagań Twych rosą okryte
Kłam zadają temu co chce być oczywiste

W dolinie serca rozkoszuj się chwilą
Gdy warkot świata syrenim śpiewem wybrzmiewa
Nurty starych potoków rwą tamy ograniczeń
Nastał teraz czas byś nie tonął już w gniewie

Zostań w tym miejscu mój przyjacielu zacny
Niech światłem Twym Dusza pozostanie
W dolinie serca nie błądzisz po omacku
Teraz już wiesz – pustka jest tam za wzgórzami…

ENGLISH

Go down into the valley of Your heart, wanderer
A loyal dwelling of Your Soul
Rediscover treasure hidden in the olden time
So that the worth of life could be measured

Rocks of memories as heavy as a tear
Wildflowers bloomed in loving
Here the meadows of Your struggle covered in dew
Give the lie to that which wants to be obvious

Relish the moment in the valley of the heart
When the purr of the world sounds with the mermaids’ singing
The current of old streams tear down the dams of limitations
Now’s the time for You to not drown in anger

Stay in this place my worthy friend
Let Your light still be Your Soul
In the valley of the heart You won’t wander blindly
Now You know- the emptiness is there, over the hills…

1 thought on “30 Czerwiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top