3 Kwietnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

3 Kwietnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Do Ciebie Życie mam pytanie – taka oto historia
Prozaiczny przypadek – jeden z tysięcy…

W drapieżnej dżungli wielkiego miasta
Małe dziecko całe drżąc, jadło posiłek
Z pańskiego stołu – ukradkiem wyrwany

Jego oczy lśniły – wdzięcznością dla losu
A geste rzęsy skrywały łez smutek
Wspomnieniem ciepła matki wywołane

To uczucie bezpowrotnie utracone
W sercu dziecię ma zakodowane
Da zatem mu wzrost w miłowaniu
Czy nienawiści skutkiem będzie ?

Drogie Życie – to do Ciebie jest pytanie…

ENGLISH

I have a question for You Life – such story
A prosaic matter – one of thousands

In a predatory jungle of a big city
A small, shivering child was eating a meal
Snatched cannily from a Sir’s table

His eyes were shining – with the gratitude for fate
And thick eyelashes were hiding the tears of sadness
Caused by the memory of his mother’s warmth

The feeling lost irrecoverably
In his heart the child has it programmed
Will he let it grow in love
Or result in hate?

Dear Life – this question is for You…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top