29 Stycznia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

29 Stycznia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Twój pierwszy oddech, Twój pierwszy krzyk
Ile w nim było mej radości, Córko ukochana
Patrzę jak wzrastasz, pięknem naznaczona
Z oddali słyszę bicie Twego serca

W delikatności zmysłów jawisz się utkana
Stoisz przede mną, Twój warkocz lśni
Dałem życie Tobie, byś świat zachwyciła
Z Miłości stworzona
Wnet sama będziesz nią obdarzać

Krocz śmiało do przodu, w sile Rodu bezpieczna
Kochaj tych co słabsi są od Ciebie
Zważaj na słowa, gdyż moc wielką mają
Płacz gdy trzeba, bo łza oczyszcza duszę

Śmiej się, raduj życiem swoim
Dodawaj blasku tym co są przy Tobie
Twórz i pragnij…
Kochaj – ucz się Miłości..
Krocząc do własnej doskonałości…

ENGLISH

Your first breath, Your first scream
How much of my Joy it contained, beloved Daughter
I watch You grow anointed with beauty
I hear Your heartbeat from afar

In delicacy of senses You seem to be woven
You stand before me, Your plait shines
I gave You life so that You amaze the world
Created with Love
Soon You’ll be gifting it Yourself

Move bravely forward safe in Your Elders’ might
Love those that weaker are than You
Mind Your words for they are powerful
Cry when You need to as tears cleanse Your soul

Laugh, enjoy Your life
Impart radiance on those who are near You
Create and want…
Love – learn Love…
When moving closer to Your own perfection…

1 thought on “29 Stycznia 2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top