29 Czerwiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

29 Czerwiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Ujrzałem świat w cybernetycznej hipnozie
Ludzi prowadzonych strumieniem programów
By złudzenia życia mogli doświadczać…

Bladość ich skóry mdłą się wydawała
W niebyt odeszła pamięć człowiecza
Niczym nawóz, deszczem fałszu rozmyta…

Z uśmiechem pozbawionym naturalności
Klon tych samych myśli wczytywał marzenia
Warstwę złudnych obrazów, wątpliwej jakości

Szpitalna biel mamiła ich czystością
Błędnym wzrokiem szukali barw intensywnych
Kontrastów uczuć – wewnętrznego niebycia..

ENGLISH

I saw the world in a cybernetic hypnosis
People led by a stream of programs
So they can experience the myriad of life…

The paleness of their skin seemed lifeless
Into the nothing went the human memory
Like a fertilizer washed with a rain of deceit…

With a smile devoid of naturalness
A clone of the same thoughts was uploading dreams
A layer of deceptive images, of questionable quality…

Hospital whiteness deluded them with cleanliness
With their empty gaze they looked for intense colours
Contrasts of emotions, inner non-being…

 

1 thought on “29 Czerwiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top