28 Grudnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

28 Grudnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Czy chcesz dzisiaj myśleć
O rzeczach niemiłych
Co piętno na sercu zostawiają ?
Czy chcesz dzisiaj myśleć
O ironicznym uśmiechu Czasu
Co spowija Twoje ciało
A w odchodzącym zachwycie
Przeszłość stawia za wzór
Nie bacząc na to kim jesteś teraz ?

Czy chcesz dzisiaj myśleć o miłości
Co wkrada się po kryjomu
By w sercu na zawsze już pozostać ?
Czy chcesz dzisiaj myśleć o radości
Z każdego oddechu, chwil wspólnie spędzonych
Choćby w trudzie akceptacji tego co boli ?

Oto Twoje myśli, szybsze od światła
Starsze od wszechświata
Podróżują w wymiarach
By dotrzeć na grunt
Na którym pięknie wzrosną
W energii Twej woli
Są w stanie zrozumieć
Wzory pierwotnego istnienia..


Twoje, moje, nasze myśli….

English

Do You want to ponder today
Unpleasant things
Which leave a scar in Your heart?
Do You want to ponder today
Ironic smirk of Time
Which envelops Your body
And in the passing admiration
Leaves past as a model
Disregarding who You are now?

Do You want to ponder Love today
Which sneaks in surreptitiously
Only to stay in the heart forever?
Do You want to ponder joy today
From every breath, moments together
Even if it’s difficult to accept what’s painful?

Here are Your thoughts – faster than the light
Older than the Universe
They travel throughout dimensions
To make it to the ground
On which they will flourish beautifully
In the energy of Your will
They are able to grasp
The formulae of the original existence

Your, My, Our thoughts…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top