27 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

27 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

Siadasz czasem nad myśli urwiskiem
Widzisz ich nieprzyjazne, strome ściany
Spoglądasz w dół, skłonny do skoku
Chcesz dotrzeć do źródła własnych słabości

Wciąż czujesz w sobie silny strach
Skały wyciągają granitowe kolce ku Tobie
Słyszysz ich szept – odetną Ci powrót do świata
Co myśli ludzkiej, perfekcyjnym są odbiciem

Wciąż tam jesteś, balansujesz na granicy
Poznania zależności miedzy światłem i ciemnością
Tam wszystkie myśli kształtu nabierają
Gdzie urwiska strome – Twym dziełem
Nie odetniesz się od odpowiedzialności….

English

You sometimes sit over the cliff of thought
You see their unwelcoming steep walls
You look down ready to jump
You want to get to the root of your weaknesses

You still feel a strong fear inside
The walls draw their granite spikes towards You
You hear their whispering, they will cut off Your way back to the world
Which is a perfect reflection of human thought

You’re still there balancing on the edge of
Knowing the relationship between light and the dark
All thoughts are formed there
Where the steep cliffs are Your doing
You won’t cut Yourself off from responsibility…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top