27 Lipiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

27 Lipiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Teraz zgasły światła amfiteatru
Ściągnij zatem maskę uśmiechu
Łzom oczyszczającym czas poświęć
Niech mkną w dół korytarzami
Na serca spotkanie — zbawienne

Myślisz że żałosnym Twój makijaż
Wstydliwym ruchem twarz ocierając
Kłam zadajesz oczom przekrwionym
Gorączkowo szukając własnego odbicia
Widzisz w zwierciadle, ledwo blask neonów

Wrócisz jutro, by znowu oślepnąć
Stając w blasku scenicznych świateł
Rękę w góre tryumfu uniesiesz
Lecz Ty sam w echu minionej nocy
Trwać będziesz, wśród pospólstwa wrzawy


Oto Twoja gra świateł i cieni
Gdzie substytutem dla innych jesteś
Wielki na scenie, lecz w sobie niewidoczny
Pozornie mocarny, po prawdzie nieistotny
Jeden z wielu – mój Przyjacielu…ENGLISH

Now the lights of the amphitheatre are out
Take off Your smiling mask
Take time for cleansing tears
Let them scurry down the corridors for
Meeting of the heart – favourable

You think Your makeup pitiful
Brushing Your face with a shameful gesture
You belie bloodshot eyes
Frantically searching for Your own reflection
You only see the glow of the neon sings in the mirror

You will return tomorrow to go blind again
While standing in the glow of the stage lights
You will raise Your hand triumphantly
However in the echo of the previous night You will still
Linger, among the roar of the mob

This is Your play of light and darkness
Where to others You’re a substitute
Grand on the stage but invisible in self
Outwardly might, in truth insignificant
One of many – my friend…

 

2 thoughts on “27 Lipiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top