27 Kwietnia 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

27 Kwietnia 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

Spójrz, oto komnaty twego życia
Pierwsza, miłowaniem sekretna
W drugiej, odwaga zamknięta
W trzeciej, złość niepowstrzymana
W czwartej, pogarda skrzętnie schowana

Poczuj w dłoniach metal chłodny
Ciężki klucz, do wejść tajemnych
Wysłuchaj zgrzytu własnego sumienia
Stojąc przed drzwiami – lękiem zdjęty
Wyczuwasz rytm serca swego, niepojęty?

Masywne wrota twojej świadomości
Kryją w sobie świata zawiłości..
W komnatach życia różne perspektywy
Opisują twój stan, chwiejnością kursywy
Otwórz zatem te – które czujesz w Radości…

Русский язык

Смотри, вот это все твои палаты жизни
Первая, любовью тайной сокрыта
Вторая, мужество которое закрыто
В третьей, гнев неудержимый
В четвертой, тщательно спрятанный презренья лик незримый

В руках почувствуй холод от металла
Тяжелый ключ, к секретным входам
И угрызенья своей совести послушай
Стоя перед дверью – страх сковал незримый
А чувствуеш ритм сердца своего, непостижимый?

Массивные врата твоего сознания
Кроют в себе мира понимание..
В палатах жизни все разнятся перспективы
Описывая состояние твое, шатким курсивом
Потом открой же те – что чувствуеш в Радости…

ENGLISH

Look at the chambers of Your life
The first, secret in loving
In the second courage is hidden
In the third, anger uncontrollable
In the fourth, contempt meticulously tucked

Feel cool metal in Your hands
A heavy key to the secret entrances
Listen to the screeching of Your conscience
Standing at the door, fear-stricken
Do You feel the rhythm of Your heart, quite beaten?

The massive gates of Your subconscious
Cover the world’s complexities…
In the chambers of life different perspectives
Describe Your state with the wavering of the cursive
Open then those – You feel in Joy…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top