27 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

27 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Spójrz, oto komnaty twego życia
Pierwsza, miłowaniem sekretna
W drugiej, odwaga zamknięta
W trzeciej, złość niepowstrzymana
W czwartej, pogarda skrzętnie schowana

Poczuj w dłoniach metal chłodny
Ciężki klucz, do wejść tajemnych
Wysłuchaj zgrzytu własnego sumienia
Stojąc przed drzwiami – lękiem zdjęty
Wyczuwasz rytm serca swego, niepojęty?

Masywne wrota twojej świadomości
Kryją w sobie świata zawiłości..
W komnatach życia różne perspektywy
Opisują twój stan, chwiejnością kursywy
Otwórz zatem te – które czujesz w Radości…

Русский язык

Смотри, вот это все твои палаты жизни
Первая, любовью тайной сокрыта
Вторая, мужество которое закрыто
В третьей, гнев неудержимый
В четвертой, тщательно спрятанный презренья лик незримый

В руках почувствуй холод от металла
Тяжелый ключ, к секретным входам
И угрызенья своей совести послушай
Стоя перед дверью – страх сковал незримый
А чувствуеш ритм сердца своего, непостижимый?

Массивные врата твоего сознания
Кроют в себе мира понимание..
В палатах жизни все разнятся перспективы
Описывая состояние твое, шатким курсивом
Потом открой же те – что чувствуеш в Радости…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top