26 Listopada 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

26 Listopada 2018

Podziel się z innymi

Polski

Niezliczona liczba nas samych – Boskich Istot
Zaklęta w swe cudowne ziemskie ciała
Każdego dnia wyraża pragnienie
Poznania miłości, wszystkich Jej aspektów

We wspólnej wielowymiarowości światów
Cel naszych działań oświetla promień Słońca
Napełnia komórki światłem poznania Prawdy
Formując materię poprzez myśl i słowa

Każda chwila przybliża nas do tego, co celowo ukryto
By Boska strunę Stwarzania zagłuszyć
Właśnie tu i teraz kosmiczna energia
Hartuje nasze Dusze płomieniem zrozumienia

Budzimy się z eonów sennego letargu
Ze zdumienia oczy przecierając
Gdy bardziej świadomi celów ziemskiej wędrówki
Przestrzeń wokół siebie miłością wypełniamy….

ENGLISH

A myriad of us – Divine Beings
Lured into our wondrous human bodies
Day by day express the wish
To know love, in all of its forms

In common multidimensionality of worlds
The purpose of our actions is lit by a ray of Sun
Fills our tissues with the light of Truth
Forming matter with thoughts and words

Each moment brings us closer to what was intentionally hidden
To obscure the Divine Ray of Creation
Right here and now the cosmic energy
Tempers our Souls with the flame of realisation

We’re waking up after aeons of dreamy inertia
Blinking wondrously
When more aware of earthly journey’s goals
We fill the space around us with Love…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top