25 Sierpnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

25 Sierpnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Nie umiesz otworzyć własnego Ja
Zamknięty jesteś od wewnątrz
Świat, ślepy klucz Tobie przysyła, co rani
Delikatny zamek Twojej Duszy

Mniemasz iż jesteś człowiekiem
Przeto chcesz uchylić serca bramy, ku drugiemu
Co w tym samym historii brzegu, nieopatrznie
Zadaje rany innemu

Kontemplacja pełna obrazów, zdradza fakt
Istnienia chaosu w Twojej głowie
Gdzie w jednym dniu górę przenosisz
Nazajutrz stojąc na jej szczycie, w przepaść spadasz..

Dzień za dniem – również w nocy…
Trwa Twój stan….

ENGLISH

You’re unable to open Your own ‘I’
You’re closed from the inside
The world feeds You a blind key which hurts
The delicate lock of Your Soul

You think you’re a man
So you wish to crack open your heart’s gate to Those
Who on the same side of the course of history
Carelessly inflict wounds on others

The contemplation full of images points to the fact
That there’s chaos in Your mind
Where one day You move a mountain
The next, standing on top of it, You fall into the void…

Day by day – also at night…
Your state continues…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top