25 Października 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

25 Października 2019

Podziel się z innymi

Polski

Za dnia czy też w mroku
Przemyka się miedzy nami
Delikatnie muska zmysły
Rozpala płomień – choćby na chwilę
Zaś innym razem uderza z impetem
W najdalszy zakamarek duszy
By pozostać na dłużej, może na zawsze…

Oto Miłość

Tak skrzętnie ukrywana przez możnych
Niczym nie osłonięta, nagością okryta
Wszechświata jest wypełnieniem,
Zmaterializowana zaś – człowieka wytchnieniem
Swym uśmiechem zniewala, rzuca na kolana
W swym oddaniu zawsze – niezwykle skondensowana

Oto Miłość

Co zajadłe spory toczy z Czasem
By ten w swej regularności
Nie zapomniał faktu, skrzętnie ukrytego
On Miłości stał się posłańcem
W ludzkim ciele, emocje za rękę prowadzi
Na spotkanie z własną dusza
By piękniejsza być mogła….

Oto Miłość – miej odwagę

ENGLISH

By day or even in the dark
She slips between us
Gently strokes our senses
Ignites a flame- even if for a moment
Whereas at other times she hits with a blow
In the furthest parts of Your soul
And stays longer, perhaps forever…

This is Love

So carefully hidden by the noble
Covered with nothing, covered with nakedness
She is the completion of the universe
Materialised – a man’s respite
Her smile captivating, You’ll be blown away
In Her devotion, always- extremely condensed

This is Love

That fiercely argues with Time
So that in His regularity
He doesn’t forget the fact, carefully hidden –
He became the messenger of Love
In human body, leads emotions by the hand
To meet the soul
So it can become even more beautiful…

This is Love – have the courage…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top