25 Marca 2019 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

25 Marca 2019 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

W Twojej jednej łzie
Mnogość przeszłych istnień
Ciężarem doświadczeń po policzku spływa
Tworząc mokry ślad historii
W każdym z nas zapisanym – bez wyjątku

Niekończący się korowód
Barwnych postaci we mgle się pojawia
Słychać płacz, słychać radość
Słychać dźwięki co dreszcze wywołują
A jednak łza leniwie się toczy…..

Czy czujesz jej smak ?
Nie przyspieszaj biegu
Niech Twoja skóra piekąca się stanie
Impulsem wyzwoli to co martwym się zdaje
Tkwiącym niczym granit w ciele

Mokry ślad znaczy Twoje istnienie
Drąży Ciebie, kruszy skałę
Szuka ujścia własnej prawdy
Tkwiącej w miliardach atomów
Niech płynie swobodnie bo czas nie istnieje….

ENGLISH

In one tear of yours
A plethora of past lives
Weigh down with the experience
Creating in a wet mark of history
Recorded in each of us – no exception

Endless processions
Of colourful characters show in the haze
Crying is heard, laughter is heard
Chilling sounds are heard
And yet a tear rolls down lazily…
Can you taste it?
Don’t quicken the pace
Let your skin burn
Its impulse will liberate that which seems dead
Lodged in a body like a bullet

The wet trace marks your being
It carves You, crushes the rock
Searching for an opening for its own truth
Dwelling in billions of atoms
Let it flow freely for time doesn’t exist…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top