24 Lutego 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

24 Lutego 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

Nadszedł już czas
Byś spojrzał i dojrzał siebie
Tak kochać pragniesz
A wciąż gnasz przed siebie
Muskularnością ramion
Własną kruchość chronisz
W tajemnicy trwasz mężczyzno
Niepotrzebnie…

Ileż to razy zakazano Tobie
Łzę uronić co oko pielęgnuje
Moc wdzięczności zadusić
Co niemodna w męskim świecie
To zabija prawdziwość Ciebie
W tajemnicy nosisz tę prawdę
Niepotrzebnie…

A w świecie zwyczajnym
Jak często samotność 
Towarzyszem Twym jedynym 
Bezsilnością dłoni stal kruszysz
Moc ta nieokiełznana 
Dawcę Miłości powstrzymuje
W tajemnicy mówię te słowa 
Niepotrzebnie….

 

русский

Время пришло
Что бы ты посмотрел и увидел себя
Ты так хочешь любить
А все продолжаешь гнаться впереди себя
Мускулистостью рук
Собственную хрупкость защищаешь
В тайне пребываешь мужчина
Излишне…

Сколько раз запрещено Тебе
Слезу проронять что о глазе заботится
Силу благодарности задушить
Которая немодная в мужском мире
Это убивает подлинность Твою
В тайне несешь эту правду
Излишне…

И в обычном мире
Как часто одиночество
Товарищем Твоим единственным
Бессилием руки сталь крушишь
Сила эта необузданная
Дающего Любовь останавливает
В тайне говорю эти слова
Излишне…

English

The time has come
For You to look and see Yourself
Your desire to love is so strong
And yet You keep rushing ahead
With Your muscular arms
You protect Your own vulnerability
You hold out in secret man
Unnecessarily…

How many time were You forbidden
To shed a tear that caresses the eye
Stifle the power of joy
So impractical in men’s world
It kills the truth of You
In secrecy You bear the truth
Unnecessarily…

And in the standard world
How often is loneliness
Your only companion
You crumble steel by helplessness of Your hands
This power untamed
Stops the Giver of Love
In secrecy I speak these words
Unnecessarily…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top