22 Marca 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

22 Marca 2020

Podziel się z innymi

Polski

Połóż dziś swą wdzięczność
Przed wzniosłością Jej roli
Z łona matczynej czułości 
Miłością szczelnie okryty
Na świat się wydostałeś
Oznajmiając to krzykiem

Oddaj dziś swój szacunek
Jej wolności grabieżco
Za echo zmagań z czasem
Nieprzespane nocne lęki
Za dotyk drżących dłoni 
Trzymające miłością Twe życie

Oddaj dziś Jej pokłon głęboki
Odkrywco winy wśród innych
Co w pokoleniach szukasz źródła 
Błogostanu ignorancji własnej
Zarozumialcze ze świata teatru
Zejdź ze sceny fałszu i oddaj cześć
Swej Matce

Русский язык

Положи сегодня свою благодарность
Перед возвышенностью Ее роли
Из лона материнской нежности
Любовью плотно окутан
На свет ты появился

Отдай сегодня свое уважение
Ее свободы лишитель
За эхо борьбы со временем
Бессонные ночные страхи
За прикосновения дрожащих рук
Держащих любовью Твою жизнь

Сегодня поклонись ей низко
Открыватель вины среди других
Что в поколеньях ищешь источник
Блаженства своего невежества
Зазнайка из мира театра
Сойди со сцены лжи и отдай честь
Своей Маме

ENGLISH

Today lay Your gratitude
Before her role’s sublimity
From the womb of Your mother’s care
Wrapped tightly in love
You broke out to the world
Announcing Yourself with a scream

Today pay Your respect
To her freedom, pillager
For the remnants of the struggles
Sleepless night terrors
For the touch of a trembling hand
Holding Your life with love

Today bow to her deeply
Finder of fault in others
Who in the generations is looking for
A bliss of self-ignorance
Know-it-all from the world of theatre
Get off the stage of falsehood and honour
Your Mother

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top