22 Maja 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

22 Maja 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

A kiedy wczoraj wiele serc rozerwano
Ziemia zadrżała pod mymi stopami
Westchnieniem głębokim moc uwolniła
Bym mógł w jej łonie mądrość odnaleźć

A kiedy dzisiaj miłowania braci zakazano
Niech słońce promieniem twarz Twą oświetla
Iluminacja Wolności – wyborem człowieka  
Namaluj Jej obraz własnymi myślami

A kiedy jutro znajdziesz już odpowiedź
Wśród niechętnych Tobie prawdę rozsiejesz
Poskromisz Ciemność – serca swego płomieniem
Bezczynność innych – ogień zmian pochłonie

Oto Ty, Oni i Ja
Wychodzimy spod pręgierza lodowatej mgły
W radosnej wizji wspólnych celów zmieniamy świat
W pokojowym serc magnetyzmie – miłowanie przyciągamy  

Ciemność jaśnieje – Twoim blaskiem 🙂 
 
ENGLISH

While yesterday a lot of hearts got torn
The earth beneath my feet trembled
Released her power with a deep sigh
So I could find wisdom in her womb

While to love Your kin was banned today
Let the sun shine on Your face
The illumination of Freedom – a choice of man
Paint her picture with Your own thoughts

While tomorrow You’ll find the answer
You will plant the truth among the ill-wishers
You will humble the darkness – with Your heart’s fire
The fire of change will devour the idleness of others

There are You, They, and I
Leaving the pillory of ice-cold fog
We’re changing the world in the happy vision of common goals
By the peaceful magnetism of hearts- we attract loving

The darkness shines – with Your light

4 thoughts on “22 Maja 2020 /Audio”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top