22 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

22 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

A teraz – zwracam się do siebie
Wnętrza własnego istnienia
By w wielkiej wciąż niewiedzy
Odkryć ułamek mądrości świata
Bliższej zdaje się mym trzewiom
Dla mnie wciąż – niedostępnej…

A jutro, zwrócę się do siebie
Patrząc w duszy zwierciadło
We własnym odbiciu, blasku świec
Chybotliwym obrazie myśli i kształtów..

A później, jeżeli złodziej czas
Odda to, co jest mi należne
Usiądę z Księgą Mądrości
Zapisaną prozą własnych doznań
Przekażę ją przyszłym pokoleniom
By ich sny o Miłości – jawą się stały…

English

And now I look to myself and
The inner life of my own existence
So in a great unawareness still
Discover but a fraction of the wisdom of the world
Closer to my gut, it seems
For me- still unavailable

And tomorrow I will address myself
Looking into the mirror of the soul
In my own reflection, the glow of candles and a
Flickering image of thoughts and shapes…

And then, if time – the thief
Returns what’s rightfully mine
I will sit with the Book of Wisdom
Filled with prose of own experiences
I will pass it on to the future generations
So their dreams of Love become a reality…

1 thought on “22 Listopada 2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top