21 Sierpień 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

21 Sierpień 2020

Podziel się z innymi

Polski

Od pierwszej łzy, nad zagubioną lalką
Do tej ostatniej w przededniu śmierci
Przeczysz istnieniu samego siebie
Wśród pokoleń, krwią odznaczonych
Wzrastasz nieświadomy własnej wartości..

Twoje chcenie, ślepym torem podąża
Pozbawia życie wartości wspanialszych
Gdy w skupieniu, innym przestrzeń budując
Zapominasz o własnej oazie wytchnienia
Po każdej porażce, winą serce obarczając

Twoje ramiona, co zdają sie być stalowymi
Kruszeją niczym most zapomniany
A słoność łez, żłobi w nim korytarze..
W burzach niezrozumienia własnych idei
Chylisz się ku wezbranym nurtom, tonąc w żalu…

Gdybyś raz poznał prawdziwość tych słów..
W doznaniach niewdzięcznych udziału byś nie miał
Twa wiedza, to tylko zwykły świadomości substytut
On nie zastąpi, wewnętrznej ludzkiej prawdziwości
Od początku do końca, każdego istnienia…

ENGLISH

From the first tear shed over a lost doll
Til the last one, on the eve of your death
You contradict your own existence
Among the generations marked with blood
You grow unaware of your worth…

Your wanting follows the blind track
It deprives life from the values more grand
When focused you build others’ lives
Forgetting your own haven of respite
After every failure blaming your heart

Your arms, which seem of steel
Crumble like a forgotten bridge
And the saltiness of tears grooves the corridors in it…
In the storms of misunderstanding of your own ideas
You lean towards the swelling currents, drowning in regret…

If only You knew the truth of these words…
You wouldn’t partake in foul experiences
Your knowledge is just a mere substitute for awareness
It won’t replace Your inner, human truth
From the beginning until the end of human existence…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top