20 Stycznia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

20 Stycznia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Kiedy obudzisz się pięknego poranka
Zechciej położyć dłoń na swym sercu
Niech zespolą się w jedność
Magnetyzmem i siłą odczuwania

Niech ich wzajemna, intymna relacja
Sprawi byś wśród przewrotnych myśli
Odnalazł drogę do pierwotnego planu
Tworzenia i zmian w biegu życia

Dłonie Twoje, swym ciepłym dotykiem
Zimną przestrzeń w sercu rozpuszczą
Byś z czasem jak Feniks ognisty
Rozpoczął nowy rozdział własnej historii

Niech serce Twoje, miarowym biciem
Odmierza Czas, nie wchodząc mu w drogę
Niech dłonie Twoje pełne uczucia
Łagodnie zaś gładzą – Jego zmarszczki …

Oto Twoje Serce i Dłonie
Potężne moce sprawcze…..

English

When You wake up one beautiful morning
Will You place Your hand on Your heart
Let them merge into one
With magnetism and the power of feeling

Let their mutual, intimate relation
Have You, among the unruly thoughts,
Find the way to the original plan of
Creating and changing the course of life

Your hands, with their warm touch,
Will heat the cold space in Your heart
So that with time, like a fiery Phoenix
You could begin a new chapter of Your own story

Let Your heart with its steady beat
Measure Time without standing in Its way
Let Your hands filled with feeling
Gently stroke Its wrinkles…

These are Your Heart and Your Hands
A mighty driving force…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top