20 Lutego 2020/Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

20 Lutego 2020/Audio

Podziel się z innymi

Polski

Twój świat nie jest moim
Ubierasz go we własne barwy
Twój uśmiech i łzy tak bliskie
Twej duszy są własnością

Wieczna pamięć w Tobie ukryta
O wędrowaniu poprzez światy
Przeczy mym wspomnieniom
Choć dziś wspólny bieg nas łączy

Mój świat nie jest Twoim
Jakaż odrębność nas dzieli
Spoglądając w przyszłość
Efekt przeszłości poznajemy

Wieczne istnienie w nas ukryte
Z poziomu serca doświadcza życia 
Miłością, smutkiem, także radością 
Dniem i nocą, nowe przeżycia…..

русский

Твой мир не мой
Ты одеваешь его в свои цвета
Твоя улыбка и слезы так близко
Твоей души являются собственностью

Вечная память в Тебе скрыта
О странствиях по мирам
Вопреки моим воспоминаниям
Хотя сегодня общий курс нас связывает

Мой мир не Твой
Какая обособленность нас разделяет
Заглядывая в будущее
Влияние прошлого мы познаем

Вечное существование в нас скрыто
С уровня сердца переживает жизнь
Любовью, грустью, также радостью
Днем и ночью, новые впечатления…..

ENGLISH

Your world is not mine
You dress it in Your own colours
Your smile and Your tears so close
They’re owned by Your soul

Hidden in You eternal memory
About the journey through the worlds
It contradicts my memories
Though today a joint run unites us

My world is not Yours
What individuality separates us
Looking into the future
We know the results of the past

Hidden in us eternal being
Experiences life from the heart level
With love, sadness, but also joy
By day and night, new experiences…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top