20 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

20 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

Czekałem na Ciebie, pełen Miłości
Co w mej skrytości gościła od zawsze
Czekałem na Ciebie, pełen radości
Byś w swym pierwszym oddechu
Poczuła smak życia, jego doniosłości

Oto jesteś, jawisz się złotem utkana
Uśmiechem swym rysujesz pejzaże
W oczach Twych światło migoce
A dźwięk Twego głosu
W radosne zamienia – dnia wibracje

Na wyciągnięcie moich myśli jesteś
One choć niewidzialne – są uzbrojone
W sile kreacji, spotęgowane słowem
Sieką ostrym mieczem, ziemską dżunglę
Torując Tobie drogę, do lepszej przyszłości

Dzisiaj jesteś jeszcze nieświadoma
Istnienia skondensowanej Miłości
Przekazywanej od zarania dziejów
Pod postacią smutku lub wielkiej radości
Ona leży w Twym sercu – zawsze w gotowości…

English

I waited for You filled with Love
Which dwelled in the secrecy for ages
I waited for You filled with joy
So that in Your first breath You felt
The taste of life and its significance

And here You are as if woven with gold
Painting landscapes with Your smile
In Your eyes light shines
And the sound of Your voice
Changes the day’s vibrations into joy

You are just a thought away
Even though invisible they are armed
In the midst of creation, magnified by a word
They slash with a sharp sword an Earthly jungle
To pave the way for You and a better future

Today You are still oblivious to
The existence of condensed Love
Passed over since the ancient times
In the form of sadness or great joy
It lies in Your heart – always on standby

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top