20 Grudnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

20 Grudnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

Twoje Życie jest jak ogród pragnień
Zaś Miłość, to w nim najpiękniejszy kwiat
Chociaż smagany emocji wichrami
Zawsze gotów jest, by wzejść o poranku
Do światła serca podążać będzie

W ogrodzie pragnień rosną chwasty
Co cichcem wśród reszty urodzaju
Dostęp do wdzięczności, zręcznie zasłaniają
W delikatności rąk, odrzuć ich zapędy
By miła woń kwiecia nozdrzy sięgnęła

W ogrodzie pragnień płynie strumień czasu
Jego potoki wzbierają po burzach
Odpływa wtedy to co niepotrzebne
Gdyś spragnionym – odżywczą wodę przynosi
Nie tamuj umysłu – niech płynie rozumnie…

English

Your Life is like a garden of desires
While Love is its most beautiful flower
Though lashed with gales of emotions
It’s always ready to rise in the morning
It will travel to the heart’s light

In the garden of desires weeds grow
Insidiously among the rest of the harvest
Cleverly block the way to gratitude
With Your hands sensitivity reject their efforts
So the nice scent of blossom reaches Your nostrils

In the garden of desires a current of life flows
Its streams rise after the storms
What’s unnecessary then drifts away
When You’re thirsty – it brings rejuvenating water
Don’t dam up your mind – let it flow wisely

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top