20 Czerwca 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

20 Czerwca 2018

Podziel się z innymi

Polski

Czemuż zatem pustka ciąży niczym kamień,
Czemuż zatem chce wyrwać moje wnętrze,
Skoro jest ulotną i niezamierzoną?

Czemuż odłamki wspomnień tkwią we mnie głęboko
Zaś przy najmniejszym ruchu ranią dotkliwie
Niczym piekący pejcz wyrzutów sumienia?

Czemuż tak łatwo świat się rozpada
Wskutek tego co jest nasza słabością
Czyż nie jesteśmy dla niego całością?

Czemuż to cisza chaosem myśli wzburzona
Czemuż ta skarga jest zwykle nieskończona
Spróbujesz się wyrwać z wyrzutów odmętów?

Czas niezmierzony w światło jest ubrany
W ślad za nim mrok umysł spowija
Równowaga dnia i nocy zostaje zachwiana

Czemuż tak?

ENGLISH

Why then emptiness weighs heavily like a stone
Why then it wants to rip my inner life out
When it’s elusive and unintended?

Why are the shards of memories stuck in me deeply
And hurt acutely with the slightest move
Like a blazing whip of a guilty conscience?

Why does the world fall apart so easily
Because of our weakness
Aren’t we whole to it?

Why then the silence ruffled by chaotic thoughts
Why then this wailing is not usually finished
Will you try to break free from the depths of remorse?

Time not measured is clothed in light
Following him darkness envelops the mind
The balance of day and night is disturbed

Why?

中文

为何空虚如同磐石
为何它要把我开肠破肚
如果它真的如此短暂而不可测量?

为何记忆的碎片深深刺入我的体内?
稍微一动都让人痛不欲生
犹如懊恼之鞭那样让人感到火辣?

为何这个世界如此容易破碎?
这是我们羸弱的后果
我们还能在同一个世界里共处吗?

为何在思绪混乱中陷入沉默?
为何抱怨老是永不休止?
你会从懊恼的深渊中彻底逃脱吗?

不可衡量的时间穿上光的服装
黑暗则跟随它的思想
日夜平衡最终被颠倒

这是为什么呢?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top