2 Stycznia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

2 Stycznia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Rozedrgane emocje ukojenia zaznają
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Cały zgiełk – wykluczam na czas ciszy
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Z rozkoszą własne ciało wyczuwając
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Pięknym myślom drogę torować będę

Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Uchylam drzwi do swojego wnętrza
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Na odbiór miłości przygotować serce
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Promieniem słońca bawić się dziecięco
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Poczuć smak deszczu na stojąco

Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Zasiać zrozumienie tego co już przyszło
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
W karcie życia poszukać przesłania
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Podając dłoń własnemu cieniowi
Chcę być dziś tylko sam dla siebie
Blaskiem oczu nową drogę wyznaczyć

Chcę być dziś tylko sam dla siebie…..
Może też…jutro tylko dla Ciebie?

English

I want to be present only for myself today
Raw emotions seek solace
I want to be present only for myself today
I reject the whole hustle for the time of silence
I want to be present only for myself today
And listen to my body with delight
I want to be present only for myself today
I’ll pave the way for beautiful thoughts

I want to be present only for myself today
To my inner being I leave the door ajar
I want to be present only for myself today
To prepare my heart to receive love
I want to be present only for myself today
And play with the sun ray like a child
I want to be present only for myself today
And taste the rain standing up

I want to be present only for myself today
Sow the understanding of what has already come
I want to be present only for myself today
And look for the message on the page of life
I want to be present only for myself today
Shaking hands with my own shadow
I want to be present only for myself today
Pave the way with glowing eyes

I want to be present only for myself today
How about tomorrow too… But only for You?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top