2 Marca 2020 / Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

2 Marca 2020 / Audio

Podziel się z innymi

Polski

Choć imię własne Tobie znane
Spoglądasz na siebie z lustra
W zdumieniu oczy przecierając
Twarzy swej nie rozpoznajesz
Oto wyłaniasz się, ze snu cienia
Obcy dla świata – obcy dla siebie

Choć myśli własne Tobie znane
Kurczowo trzymasz się tych afiszów
Co próżnię w podarunku przynoszą
Chcąc być jak one maskę ubierasz
Gotów jesteś, by szlakiem podążać
Obcy dla świata – obcy dla siebie

Choć serce własne Tobie znane
Uparcie trzymasz je na uwięzi
Gdy bije w piersi jak oszalałe
Twoje demony dalej chcą.. więzić
Każdego dnia, lecz także w nocy
Obcy dla świata – obcy dla siebie

Nierozpoznany – w głębokim cieniu…

русский

Хотя имя свое Ты знаешь
Смотришь на себя из зеркала
В изумлении глаза потирая
Лица своего не узнаешь
Здесь выходишь, изо сна тени
Чужой для мира – чужой для себя

Хотя мысли свои Ты знаешь
Судорожно держишся за эти плакаты
Что вакуум в подарке приносят
Желая быть похожим на них ты одеваешь маску
Готов ты, чтобы следовать следу
Чужой для мира – чужой для себя

Хотя сердце свое Ты знаешь
Упрямо держишь его на привязи
Когда стучит в груди как сумасшедшее
Твои демоны все еще хотят.. заключить его в тюрьму
Каждый день, и каждую ночь
Чужой для мира – чужой для себя

Нераспознанный – в глубокой тени…

ENGLISH

Though Your own name known to You
You gaze at Yourself from the mirror
Blinking in astonishment
You can’t recognise Your face
There, You emerge from the darkness’s dream
A stranger to the world – a stranger to Yourself

Though Your own thoughts known to You
You’re holding on tightly to those posters
Whose only gift is emptiness
Desiring to be like them You put on a mask
Ready now to follow the path
A stranger to the world – a stranger to Yourself

Though Your heart known to You
You stubbornly keep it imprisoned
When it beats in Your chest like crazy
Your demons still want to… imprison
Every day, but also at night
A stranger to Yourself – a stranger to the world

Unrecognised – in deep darkness…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top