2 Lutego 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

2 Lutego 2019

Podziel się z innymi

Polski

Przestrzeń obok mnie wymagającą się staje
Natrętnie łaknąc towarzystwa mego
Do mego wnętrza dostęp Jej blokując
Zamykam oczy – z samym sobą zostaję

Oddechem wzburzam Głębie Duszy własnej
Co w niskiej wibracji odmętach pogrążona
Zanurzam serce i ratownika chwytem
Wyciągam na powierzchnię
Promieniami Miłości chcąc Ją osuszyć..

Widzę jak z eonów mroku, lodowatej ciszy
Wyłania się Światło – co blask gwiazd przyćmiewa
Ogrzewa mnie od środka, wzbudza pożądanie
By odwieczną poznać tajemnicę istnienia

Wokół mnie unoszą się świetliste spirale
Moja Dusza zdaje się mieć w nich upodobanie
Proszę Je o wspólny taniec…

Nie, nie jestem gotowy – jeszcze nie teraz…

English

The space around me is becoming demanding
Obsessively wanting my company
Blocking her entry into my inner world
I close my eyes – and stay on my own

With my breath I stir the Depths of my Soul
Which is immersed in the chaos of lower vibration
I dip my heart and with a lifeguard’s grip
I pull Her to the surface
With rays of Love trying to dry Her…

I see how from aeons of darkness, ice-cold silence
The Light emerges – and dims the beam of stars
It warms me up inside, arising desire
To know the ancient secret of Life

Around me light spirals float
My Soul seem to have a liking for them
I ask them to dance…

No, I’m not ready – not yet…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top