18 Stycznia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

18 Stycznia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Płyną emocje, jedna po drugiej
Bezlitosne w swej śmiałości
Rozpoznasz je, gdy w twym sercu
Miejscem dla Ciebie samego – zawładną…

Płyną emocje z potokiem czasu
Strachem przetrwania obarczone
Nieprzerwanie od eonów obecne
Twego Rodu spustoszenia – świadkowie

Teraz

Wyjdź na spotkanie własnych lęków
Wszechobecnych od pierwszego oddechu
Nazwij to, co cierniem psyche uwiera
Oto klucz do wyjścia z ich cienia

Zamknij oczy i otwórz się na siebie
Dolinę strachu już opuść na zawsze
Otwórz oczy a błękit w nich widoczny
Ciało, serce i rozum razem zjednoczy….

English

Emotions flow, one after the other
Ruthless in their audacity
You will recognise them when your heart’s space
They will take over

Emotions flow with the flow of time
Weighed down with the fear of survival
Uninterruptedly present for aeons
Wintesses to Your Lineage’s havoc

Now

Go face your own fears
Ever-present since the first breath
Name that which like a thorn prickles your psyche
It’s a key to moving out of their shadow

Close your eyes and open up to yourself
Leave the valley of fear for ever
Open your eyes and let their azure
The body, mind and soul together unite…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top