17 Kwietnia 2021

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

17 Kwietnia 2021

Podziel się z innymi

Polski

Pomiędzy mnogością słów, oczekiwanie – Cisza wypełnia
Dopełnia je wartością, czasem sens ich wypacza..
Tak jak kosmiczna pustka, Wszechbyt podobno scala
A może jednak sumiennie, tylko dzieli i wchłania.?

Pomiędzy mnogością emocji, oczekiwanie – Cisza wypełnia
Dopełnia je kolorami, czasem w bezbarwność obraca..
Tak jak gwiezdne wojny, odległe pulsary prowadzą
A może jednak są bliżej, tuż za rogiem miasta.?

Pomiędzy mnogością wydarzeń, oczekiwanie – Cisza wypełnia
Dopełnia je adrenaliny wzrostem, czasem potulnie zaśnie..
Tak jak konne przełaje, nieuchronnie od startu do mety
A może jednak niezbyt to warte, takiej aż podniety.?

Pomiędzy mnogością konkluzji, oczekiwanie – Cisza wypełnia
Dopełnia je nieskończonością, czasem zakończy słowem..
Tak jak w cyrku objazdowym, dociekań doświadcza iluzji
A może jednak mądrości w tym nie ma, albowiem wokół same plewa…?

English

Between the multitude of words, the expectation – is filled with Silence
Complemented with value, at times its meaning distorted…
Like the cosmic void, the Universe is said to unite
Or perhaps, conscientiously, it only divides and swallows?

Between the multitude of emotion, the expectation – is filled with Silence
Complemented with colours, at times turned into colourlessness.
Just like star wars, the distant pulsars lead
Or perhaps they’re closer, just around the corner of the city?

Between the multitude of events, the expectation – is filled with Silence
Complemented with the rush of adrenaline, at times falling asleep docilely…
Like equestrian cross-country, inevitably from start to finish,
Or perhaps it’s not worth such an excitement?

Between the multitude of conclusion, the expectation – is filled with Silence
Complemented with the infinity, sometimes ended with a word…
Like in a travelling circus, an inquiry is met with an illusion
Or perhaps there is no wisdom there as there is only chaff everywhere?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top