17 Grudnia 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

17 Grudnia 2019

Podziel się z innymi

Polski

W światłości – życie nowe barwy Tobie ujawnia
W ciemności – mrok pochłania tęczowe kolory

W światłości – miłość znajduje Twe zrozumienie
W ciemności – skrywa się wciąż brak odpowiedzi

W światłości – serce Twe płomieniem goreje
W ciemności – umysł w stan letargu popada

W światłości – rzeczy dzieją się w Tobie bajeczne
W ciemności – ukryte smutki pierwszeństwo przejmują

W światłości – słowa Twe wielokrotnie wzmocnione
W ciemności – myśli karykaturę świata rysują

W światłości – Tyś promieniem co moc Jej aktywuje
W ciemności – Tyś jedynym co cień likwiduje

Oto natura cyklu – wiecznego istnienia
Światłość i Ciemność – przyczyna wszystkiego…

English

In light – life reveals new colours to You
In the dark – darkness devours rainbow colours

In light – love finds Your understanding
In the dark – still no answer hides

In light – Your heart blazes
In the dark – the mind slips into lethargy

In light – wondrous things happen within You
In the dark – thoughts draw a caricature of the world

In light – You are the ray that prompts It
In the dark – You are the one who annihilates the shadow

This is the nature of a cycle – eternal being
The Light and The Dark – the cause of everything …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top