17 Czerwiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

17 Czerwiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Zanim wśród ludów okrzyk mój wybrzmiał
Drogę wspólną z Tobą Ojcze wybrałem
Gdy odszedłeś w bezkres, całkiem mi nieznany
Celu Twej wędrówki wówczas nie znałem…

Tyś był pierwszym drogowskazem Ojcze
Co cieniem ramion, kolana drobne chronił
W szorstkości dotyku uczyłeś mnie życia
Dziękuję Tobie za pierwszy akord – bycia..

Dziś wiem moj Ojcze, że w odejściu Twoim
Własną siłę uczyniłem dla przyszłych pokoleń
Nawet gdyś bezimiennym, Dawco mego życia
Promieniujesz we mnie – wsparciem Twego Rodu …

1 thought on “17 Czerwiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top