17 Czerwiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

17 Czerwiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Zanim wśród ludów okrzyk mój wybrzmiał
Drogę wspólną z Tobą Ojcze wybrałem
Gdy odszedłeś w bezkres, całkiem mi nieznany
Celu Twej wędrówki wówczas nie znałem…

Tyś był pierwszym drogowskazem Ojcze
Co cieniem ramion, kolana drobne chronił
W szorstkości dotyku uczyłeś mnie życia
Dziękuję Tobie za pierwszy akord – bycia..

Dziś wiem moj Ojcze, że w odejściu Twoim
Własną siłę uczyniłem dla przyszłych pokoleń
Nawet gdyś bezimiennym, Dawco mego życia
Promieniujesz we mnie – wsparciem Twego Rodu …

ENGLISH

Before my scream faded among people
A shared path with You Father I chose
When You left into an abyss, totally unknown to me
I did not know the destination of Your journey…

You were the first guideline Father
Who shielded little knees with the shadow of His arms
You taught me life with the coarse hands
I thank you for the first chord of – my being…

Father, today I know that in Your leaving
I created my very strength for the future generations
Even when You’re nameless, Giver of my life
You radiate in me – with the support of Your lineage…

4 thoughts on “17 Czerwiec 2020”

  1. Maria Iwona Pawlik

    Pieknie wyrazasz wdzievznosc wobec ojca kimkolwiek kest bo przeviez ojciec to plowa genow i niezbedna do powstania nowego organizmu po rekombinaci po polaczeniu komorek rodzicow Trafiasz w serce

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top