16 Lipiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

16 Lipiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Jesteś aplikacją nieskończoności
Ciało Twe biblioteką doświadczeń
Umysł matrycy szerszym obrazem
Zanurzonym w gęstości zdarzeń…

Dziś jesteś lecz czy powinieneś…
Wszak poznawanie głębią wymagającą
Gdy wyborem jest Twe nieistnienie
We własnych czeluściach wiedzy..

Choć cieleśnie nieświadomy
Pomnażasz swego Bytu tożsamość
W dalekich przestrzeniach ślad zapisujesz
Nigdy w swej całości – nie bywasz…

 

1 thought on “16 Lipiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top